เข้าสู่ระบบบริหารเวบ
   กลับหน้าแรก
ชื่อเข้าสู่ระบบ :
รหัสผ่าน :
  

องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-126607 E-mail : webmaster@bankam.go.th